TƯ VẤN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP > THÀNH LẬP CÔNG TY
Thủ tục và biểu mẫu chi tiết đăng ký Công ty TNHH một thành viên
Tin đăng ngày: 11/8/2013 - Xem: 4974
 

>> Đăng ký thành lập mới Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

Hồ sơ đăng ký thành lập mới Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

A. Đối với công ty TNHH một thành viên được tổ chức quản lý theo mô hình Chủ tịch công ty 

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký) 

2. Dự thảo Điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu, người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật) 

3. Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế); điều lệ (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);

4.  Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đại diện theo ủy quyền:

4.1. Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

4.2. Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: 1) Đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và hộ chiếu. 2) Đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam: Hộ chiếu;

5. Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 48 Luật Doanh nghiệp);

6. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định 

7. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề 

B. Đối với Công ty TNHH một thành viên được tổ chức quản lý theo mô hình Hội đồng thành viên (theo quy định tại khoản 3 Điều 67 Luật Doanh nghiệp):

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký) 

2. Dự thảo Điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật) 

3. Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế); điều lệ (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);

4. Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của từng đại diện theo ủy quyền:

4.1. Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

4.2. Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: 1) Đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và hộ chiếu. 2) Đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam: Hộ chiếu;

5. Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 48 Luật Doanh nghiệp);

6. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định 

7. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề 

------------------------------------------

- Số bộ hồ sơ phải nộp: 01 bộ (ngoài ra doanh nghiệp cần lưu trữ thêm ít nhất 01 bộ). Văn bản có từ 02 tờ trở lên phải đóng dấu giáp lai giữa các tờ để đảm bảo tính chân thực của từng tờ trong văn bản và ngăn ngừa việc thay đổi nội dung, giả mạo văn bản. Vui lòng ghim, kẹp góc; không đóng quyển để phục vụ số hóa.

- Thời hạn trả kết quả: 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ (kết quả giải quyết có hai loại: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với hồ sơ hợp lệ và được chấp thuận hoặc Thông báo bổ sung đối với hồ sơ chưa hợp lệ cần sửa đổi bổ sung).

LƯU Ý:

- Không viết tay vào các mẫu để nộp hồ sơ;

Mọi chi tiết xin liên hệ: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ THÀNH CÔNG

Địa chỉ trụ sở chính: Khối 4 - Thị Trấn Diễn Châu - Huyện Diễn Châu - Tỉnh Nghệ An

VPGD: Số 1 - Đường Bùi Dương Lịch - Phường Quán Bàu - TP. Vinh - Nghệ An

Điện thoại/Zalo: 0962.812.169

E-mail: tuvanthuethanhcong@gmail.com 

- Website: http://ketoannghean.com

>> Đăng ký thành lập mới Công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

Hồ sơ đăng ký thành lập mới Công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu 

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký) 

2. Dự thảo Điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật) 

3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của chủ sở hữu công ty: Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

4. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định 

5. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề 

------------------------------------------

- Số bộ hồ sơ phải nộp: 01 bộ (ngoài ra doanh nghiệp cần lưu trữ thêm ít nhất 01 bộ). Văn bản có từ 02 tờ trở lên phải đóng dấu giáp lai giữa các tờ để đảm bảo tính chân thực của từng tờ trong văn bản và ngăn ngừa việc thay đổi nội dung, giả mạo văn bản. Vui lòng ghim, kẹp góc; không đóng quyển để phục vụ số hóa.

- Thời hạn trả kết quả: 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ (kết quả giải quyết có hai loại: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với hồ sơ hợp lệ và được chấp thuận hoặc Thông báo bổ sung đối với hồ sơ chưa hợp lệ cần sửa đổi bổ sung).

LƯU Ý:

- Không viết tay vào các mẫu để nộp hồ sơ;

- Người nộp hồ sơ: Nếu là chủ doanh nghiệp/chủ sở hữu/chủ tịch Hội đồng thành viên/chủ tịch công ty/giám đốc/người đại diện theo pháp luật/thành viên/cổ đông sáng lập thì xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP; Nếu không thuộc các trường hợp nêu trên thìxuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP và văn bản ủy quyền/giấy giới thiệu theo quy định của pháp luật (được công chứng, chứng thực hoặc có con dấu của pháp nhân).

Nếu có vấn đề chưa rõ và để tránh phải đi lại nhiều lần, đề nghị tổ chức, cá nhân gửi bản mềm hồ sơ để xem và trả lời trước qua Thông tin liên hệ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An. Thời gian hỗ trợ: Khoảng 03 ngày làm việc.

>> Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên (10/08/2011 03:29 PM)

>> Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên 

1. Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (do người đại diện theo pháp luật ký)

2. Quyết định bằng văn bản về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của chủ sở hữu công ty (do chủ sở hữu ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty 

3. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định 

4. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề 

5. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

-----------------------------------------

- Số bộ hồ sơ phải nộp: 01 bộ. Vui lòng ghim, kẹp góc; không đóng quyển để phục vụ số hóa.

- Thời hạn trả kết quả: 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ (kết quả giải quyết có hai loại: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với hồ sơ hợp lệ và được chấp thuận hoặc Thông báo bổ sung đối với hồ sơ chưa hợp lệ cần sửa đổi bổ sung).

LƯU Ý: Không viết tay vào các mẫu để nộp hồ sơ.

Mọi chi tiết xin liên hệ: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ THÀNH CÔNG

Địa chỉ trụ sở chính: Khối 4 - Thị Trấn Diễn Châu - Huyện Diễn Châu - Tỉnh Nghệ An

VPGD: Số 1 - Đường Bùi Dương Lịch - Phường Quán Bàu - TP. Vinh - Nghệ An

Điện thoại/Zalo: 0962.812.169

E-mail: tuvanthuethanhcong@gmail.com 

- Website: http://ketoannghean.com

>> Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính

Hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty TNHH một thành viên (17/08/2011 07:15 AM)

>> Thay đổi địa chỉ trụ sở chính trong phạm vi tỉnh Nghệ An

Hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính trong phạm vi tỉnh Nghệ An của Công ty TNHH một thành viên 

Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế. Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

1. Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính (do người đại diện theo pháp luật ký) 

2. Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của chủ sở hữu công ty (do chủ sở hữu ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty 

3. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

-----------------------------------------

- Số bộ hồ sơ phải nộp: 01 bộ. Vui lòng ghim, kẹp góc; không đóng quyển để phục vụ số hóa.

- Thời hạn trả kết quả: 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ (kết quả giải quyết có hai loại: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với hồ sơ hợp lệ và được chấp thuận hoặc Thông báo bổ sung đối với hồ sơ chưa hợp lệ cần sửa đổi bổ sung).

LƯU Ý: Không viết tay vào các mẫu để nộp hồ sơ.


>> Thay đổi địa chỉ trụ sở chính từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác đến tỉnh Nghệ An

Hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác đến tỉnh Nghệ An của Công ty TNHH một thành viên

Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế. Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

1. Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính (do người đại diện theo pháp luật ký) 

2. Bản sao Điều lệ đã sửa đổi của công ty 

3. Danh sách người đại diện theo ủy quyền (đối với công ty TNHH một thành viên được tổ chức quản lý theo mô hình hội đồng thành viên được quy định tại khoản 3 Điều 67 Luật Doanh nghiệp)

4. Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của chủ sở hữu công ty (do chủ sở hữu ký) 

5. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

-----------------------------------------

- Số bộ hồ sơ phải nộp: 01 bộ. Vui lòng ghim, kẹp góc; không đóng quyển để phục vụ số hóa.

- Thời hạn trả kết quả: 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ (kết quả giải quyết có hai loại: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với hồ sơ hợp lệ và được chấp thuận hoặc Thông báo bổ sung đối với hồ sơ chưa hợp lệ cần sửa đổi bổ sung).

LƯU Ý: Không viết tay vào các mẫu để nộp hồ sơ.


>> Đăng ký đổi tên doanh nghiệp

>> Đăng ký thay đổi vốn điều lệ

>> Đăng ký thay đổi chủ sở hữu

>> Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật

>> Thủ tục đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung hoạt động, chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

>> Giải thể doanh nghiệp

>> Tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi)

>> Thủ tục hiệu đính nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

>> Thủ tục đăng ký bổ sung thông tin, tạm ngừng kinh doanh, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Mọi chi tiết xin liên hệ: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ THÀNH CÔNG

Địa chỉ trụ sở chính: Khối 4 - Thị Trấn Diễn Châu - Huyện Diễn Châu - Tỉnh Nghệ An

VPGD: Số 1 - Đường Bùi Dương Lịch - Phường Quán Bàu - TP. Vinh - Nghệ An

Điện thoại/Zalo: 0962.812.169

E-mail: tuvanthuethanhcong@gmail.com 

- Website: http://ketoannghean.com

Tư vấn thành lập doanh nghiệp khác:
Dịch vụ đăng ký kinh doanh công ty doanh nghiệp tại TP Vinh Nghệ An (14/11/2023)
Đăng ký Mã Số Mã Vạch sản phẩm nhãn hiệu hàng hóa TP Vinh Nghệ An (29/10/2021)
Thủ tục và biểu mẫu chi tiết đăng ký Công ty TNHH một thành viên (11/8/2013)
Thành lập công ty liên doanh (18/1/2012)
Thành lập công ty hợp danh (18/1/2012)
Thành lập doanh nghiệp tư nhân (01/06/2011)
Thành lập công ty TNHH hai thành viên (01/06/2011)
Thành lập công ty TNHH một thành viên nhanh (01/06/2011)
Thành lập công ty cổ phần (01/06/2011)
Tư vấn chia công ty (01/06/2011)
Tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp luật (01/06/2011)
Tư vấn sáp nhập Doanh nghiệp (01/06/2011)
Tư vấn hợp nhất Doanh nghiệp (01/06/2011)
Tư vấn tách Doanh nghiệp (01/06/2011)
Thay đổi bổ sung Ngành nghề kinh doanh và rút gọn ngành nghề (01/06/2011)
 
VIDEO KẾ TOÁN
Video
KHẮC DẤU LẤY NGAY
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ THÀNH CÔNG
Đào tạo, xây dựng bộ máy kế toán
Video hướng dẫn quyết toán thuế TNCN
Video Hướng dẫn Quyết toán thuế cho doanh nghiệp
Video Khai Thuế qua mạng

LIÊN KẾT QUẢNG CÁO
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
 
Hôm nay: 99  
 Tất cả: 475,957
 
 
CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ NGHỆ AN
Địa chỉ: Số 45 Ngô Gia Tự, TP Vinh, Nghệ An, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại/Zalo: 0915.050.067
E-mail: truyenthongcongnghe@gmail.com
Website: http://ketoannghean.com