DỊCH VỤ KẾ TOÁN > KÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG
Tờ kê khai thuế hải quan tại Vinh Nghệ An
Tin đăng ngày: 1/7/2023 - Xem: 150
 

Công ty cổ phần thực hiện thủ tục khai báo hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thông qua hệ thống hải quan điện tử (Hệ thống VNACCS), chứ không thực hiện nộp hồ sơ giấy.

Để có thể tham gia hệ thống VNACCS, công ty tiến hành đăng ký chữ ký số và tài khoản sử dụng của mình trên hệ thống theo hướng dẫn cụ thể tại đường dẫn sau: Các bước để vận hành Hệ thống VNACCS.

Tiếp đến, công ty tải về và cài đặt phần mềm hỗ trợ khai báo hải quan. Phần mềm hỗ trợ khai báo được Tổng cục Hải quan cung cấp miễn phí tại đường dẫn sau: Phần mềm đầu cuối của Hệ thống VNACCS; hoặc, công ty có thể sử dụng phần mềm khác đã được cơ quan hải quan xác nhận tương thích với hệ thống và phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ của cơ quan hải quan.

Tờ kê khai thuế hải quan tại Vinh Nghệ An

Sau khi hoàn thành các bước cài đặt và đăng ký ban đầu nêu trên, công ty đã có thể sử dụng phần mềm để thực hiện khai báo hải quan và truyền dữ liệu thông tin khai báo hải quan đến Hệ thống VNACCS.

Khi phát sinh nghiệp vụ xuất khẩu hoặc nhập khẩu hàng hóa, công ty sử dụng phần mềm để khai báo thông tin hải quan (hay còn được gọi là mở Tờ khai hải quan điện tử - sau đây gọi tắt là “Tờ khai”), đính kèm các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan tương ứng với nghiệp vụ đó; và, đăng ký Tờ khai với cơ quan hải quan có thẩm quyền.

Việc khai báo thông tin hải quan đối với từng nghiệp vụ xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa không có sự khác biệt về mặt thao tác, mà chỉ khác nhau ở thông tin điền vào các chỉ tiêu trên màn hình nhập liệu của Tờ khai đó. Công ty có thể tải về Tài liệu hướng dẫn khai báo hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được đính kèm theo dưới đây, để thao tác cụ thể.

Tờ khai đã đăng ký thành công được Hệ thống VNACCS xử lý theo cơ chế tự động phân luồng. Công ty sẽ nhận được thông báo về kết quả phân luồng đối với Tờ khai của mình là một trong 03 phân luồng dưới đây:

Tờ kê khai thuế hải quan tại Vinh Nghệ An

- Phân luồng Xanh: đây là luồng được xử lý nhanh chóng nhất. Hệ thống VNACCS sẽ tự động xử lý cho phép thông quan, mà không đòi hỏi cơ quan hải quan kiểm tra hồ sơ hải quan hay kiểm tra thực tế hàng hóa.

- Phân luồng Vàng: cơ quan hải quan sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ hải quan của công ty để quyết định có được thông quan hay không; hoặc, chuyển sang phân luồng đỏ.

- Phân luồng Đỏ: đây là luồng mất nhiều thời gian xử lý nhất. Ngoài việc tiến hành kiểm tra hồ sơ hải quan như phân luồng vàng, cơ quan hải quan cũng sẽ tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty, để quyết định cho phép thông quan hay không.

Không có phân luồng nào là tuyệt đối. Dù phân luồng Xanh thường xảy ra đối với Tờ khai của các Doanh nghiệp ưu tiên, nhưng cơ quan hải quan vẫn có quyền kiểm tra ngẫu nhiên hồ sơ hải quan của công ty. Tương tự, Tờ khai thuộc phân luồng Vàng có thể bị chuyển sang phân luồng Đỏ và ngược lại.

Do đó, khi đã đăng ký Tờ khai thành công, công ty phải theo dõi các thông báo trên phần mềm từ cơ quan hải quan để phối hợp thực hiện các công việc kịp thời, đúng quy định.

Khái quát lại, khi khai báo hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì công ty sẽ thực hiện những công việc chính yếu sau đây:

- Mở Tờ khai hải quan điện tử. Công ty điền đầy đủ, chính xác thông tin vào các chỉ tiêu trên giao diện nhập thông tin của Tờ khai và đảm bảo tuân thủ Nguyên tắc khai hải quan.

- Điền đúng mã vào các chỉ tiêu thông tin dạng mã (đặc biệt lưu ý đối với mã loại hình xuất, nhập khẩu và mã cơ quan hải quan giải quyết thủ tục) để tránh việc phải Khai bổ sung hồ sơ hải quan hoặc Hủy tờ khai hải quan do điền sai ở các chỉ tiêu không được khai bổ sung.

Công ty theo dõi và sử dụng Bảng mã chuẩn của Hệ thống VNACCS mà Tổng cục Hải quan Việt Nam công bố.

- Chuẩn bị đầy đủ Hồ sơ hải quan tương ứng với nghiệp vụ xuất, nhập khẩu đang thực hiện. Scan các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan, ký số vào các tập tin để đính kèm theo Tờ khai sẽ đăng ký.

Đồng thời, công ty phải nghiêm chỉnh thực hiện việc Lưu trữ hồ sơ hải quan nhằm đảm bảo công tác kiểm tra hải quan.

- Tiến hành đăng ký Tờ khai hải quan điện tử đã mở. Sau đó, theo dõi nhận kết quả đăng ký Tờ khai và kết quả phân luồng của Tờ khai đó. Thực hiện theo các thông báo từ cơ quan hải quan nếu có, và chuẩn bị cho việc kiểm tra thực tế hàng hóa nếu rơi vào phân luồng Đỏ.

- Nhận các thông báo về thuế, lệ phí phải nộp từ cơ quan hải quan, thông qua phần mềm hỗ trợ khai báo.

Công ty có nghĩa vụ nộp thuế xuất khẩu, nhập khẩu (nếu hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế) và lệ phí hải quan trước khi được thông quan hàng hóa, trừ các trường hợp sử dụng bảo lãnh nộp thuế.

- Cuối cùng, công ty nhận các thông báo về quyết định cho phép thông quan hàng hóa của cơ quan hải quan, thông qua phần mềm hỗ trợ khai báo.

Tờ khai có giá trị làm thủ tục hải quan trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký; Đồng thời, công ty cần đảm bảo hoàn tất thủ tục khai báo hải quan trong thời hạn như sau:

- Đối với hàng hóa xuất khẩu: nộp sau khi đã tập kết hàng hóa tại địa điểm mà công ty thông báo và chậm nhất là 04 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh; đối với hàng hóa xuất khẩu gửi bằng dịch vụ chuyển phát nhanh thì chậm nhất là 02 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh;

- Đối với hàng hóa nhập khẩu: nộp trước ngày hàng hóa đến cửa khẩu hoặc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hàng hóa đến cửa khẩu.

Quá trình giải quyết cho phép thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nhanh hay chậm là tùy vào trường hợp hàng hóa cụ thể và mức độ chuẩn xác khi khai báo của công ty. Tuy nhiên, một số nghiệp vụ của cơ quan hải quan được giới hạn thời gian giải quyết như sau:

- Thời hạn hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ hải quan: không quá 02 giờ làm việc kể từ thời điểm cơ quan hải quan tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hải quan.

- Thời hạn hoàn thành việc kiểm tra thực tế hàng hóa: không quá 08 giờ làm việc kể từ thời điểm công ty xuất trình đầy đủ hàng hóa cho cơ quan hải quan. Trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành về chất lượng, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, thực vật, an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật có liên quan thì thời hạn hoàn thành kiểm tra thực tế hàng hóa được tính từ thời điểm nhận được kết quả kiểm tra chuyên ngành theo quy định.

Đối với lô hàng có số lượng lớn, nhiều chủng loại hoặc việc kiểm tra phức tạp thì Thủ trưởng cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan quyết định việc gia hạn thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa, thời gian gia hạn tối đa không quá 02 ngày.

Dịch Vụ Kế Toán khác:
Tờ kê khai thuế hải quan tại Vinh Nghệ An (1/7/2023)
Thiết kế hồ sơ năng lực profile công ty doanh nghiệp (17/8/2021)
HÓA ĐƠN GTGT (26/3/2013)
Tuyển dụng các vị trí (22/3/2013)
Khai thuế qua mạng (22/3/2013)
Dịch vụ kế toán trọn gói (8/12/2012)
Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (8/12/2012)
Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán (8/12/2012)
Dịch vụ đối chiếu hoàn thiện sổ sách kế toán (8/12/2012)
Dịch vụ làm báo cáo tài chính vay vốn ngân hàng (8/12/2012)
Dịch vụ tư vấn thuế doanh nghiệp (8/12/2012)
Kiểm toán nội bộ (8/12/2012)
Dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng (8/12/2012)
Dịch vụ lập BCTC, quyết toán thuế năm (8/12/2012)
Đào tạo, xây dựng bộ máy kế toán (8/12/2012)
 
VIDEO KẾ TOÁN
Video
KHẮC DẤU LẤY NGAY
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ THÀNH CÔNG
Đào tạo, xây dựng bộ máy kế toán
Video hướng dẫn quyết toán thuế TNCN
Video Hướng dẫn Quyết toán thuế cho doanh nghiệp
Video Khai Thuế qua mạng

LIÊN KẾT QUẢNG CÁO
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
 
Hôm nay: 50  
 Tất cả: 472,500
 
 
CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ NGHỆ AN
Địa chỉ: Số 45 Ngô Gia Tự, TP Vinh, Nghệ An, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại/Zalo: 0915.050.067
E-mail: truyenthongcongnghe@gmail.com
Website: http://ketoannghean.com